học vui cùng 5 phút thuộc bài phú mỹ hưng

Để có kết quả học tập tốt nhất, cha mẹ cần ĐỒNG HÀNH NHẮC NHỞ và TRAO THƯỞNG để động viên nỗ lực của con sau 21 ngày Học Vui cùng 5 Phút Thuộc Bài

🔹 Thời Gian Cố Định: 19-20h30 Thứ 2, Thứ 4 Hàng Tuần

🔻 Khai Giảng: 03/10/2022 🔻 Buổi 2: 05/10/2022 🔻 Buổi 3: 10/10/2022 🔻 Buổi 4: 12/10/2022 🔻 Buổi 5: 17/10/2022 🔻 Tổng kết: 19/10/2022

Điền thông tin cam kết đồng hành cùng con